•  
    مصطفی کیخای فرزانه
    مصطفی کیخای فرزانه

    مصطفی کیخای فرزانه

    کد عضویت: 54130018
    نوع: کارشناس
    رشته تخصصی1: مشاوره مدیریت و آموزش
    رشته تخصصی 2: نرم افزار و پورتال
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
    استان: سیستان وبلوچستان
    پست الکترونیکی: mostafa_kf@yahoo.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان سیستان و بلوچستان می باشد.
مجری: پورتال سامان