•  
    اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان سیستان و بلوچستان

    فصل اول ـ کلیات

     

    ماده 1) در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید.

     

    ماده 2) نام نظام، نظام صنفی رایانه‌ای استان سیستان و بلوچستان می‌باشد که از این پس " نظام صنفی" نامیده می‌شود.

     تبصره 1: هیچ‌گونه فعالیت سیاسی تحت نام " نظام صنفی" مجاز نیست.

     

    ماده 3) مرکز اصلی و حوزه فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای استان، سیستان و بلوچستان می‌باشد.

     تبصره 1: هر زمان که ایجاب نماید، هیات ‌مدیره می‌تواند اقامتگاه قانونی نظام صنفی را تعیین و مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نماید.

     تبصره 2: هیات ‌مدیره می‌تواند در صورت صلاحدید و با تأیید شورای مرکزی نظام صنفی، در هر یک از شهرهای استان دفتر نمایندگی دایر نماید.

     تبصره 3: در صورتی که در هر یک از استان‌های همجوار نظام صنفی تشکیل نشده باشد، با تأیید شورای مرکزی سازمان نظام صنفی، نزدیک‌ترین نظام صنفی می‌تواند امور مربوط به استان‌های همجوار را سرپرستی و اداره نماید.

     

    ماده 4) عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود.

     شاخه‌های نظام صنفی عبارتند از:

     الف- شرکتها:

     ب- فروشگاه‌ها:

     ج- شاخه مشاوران:

     

    ماده 5) در هر مورد که در این اساسنامه اصطلاحات مندرج در این ماده به کار برده شود، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشت:

     5-1-  نظام صنفی رایانه‌ای: مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس نظام صنفی رایانه‌ای خوانده می‌شود.

     5-2-  فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

    5-3- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

    5-4- عضو صنف: دانش آموختگان رشته‌های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی سازمان نظام برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت سازمان نظام درمی‌آید.

    5-5- هیات عمومی: مجمعی است که به منظور هماهنگی در امور نظام‌ صنفی استان‌ها از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان‌های کشور تشکیل می‌شود.

    5-6- شورای مرکزی: شورایی است که با رأی نمایندگان هیات عمومی صنف تشکیل و مسئول اداره امور کلان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌باشد.

    5-7- رئیس سازمان: بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

    5-8- نماینده: شخصی است حقیقی از سهامداران و یا اعضای هیات‌مدیره که توسط "عضو حقوقی" به عنوان "نماینده" به " نظام صنفی " معرفی شده باشد.

     

    >>جهت دریافت متن کامل اساسنامه فایل پیوست را ملاحظه فرمایید<<

     فایل
     
    SVB AsasNameh.pdf102.4  کیلوبایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان سیستان و بلوچستان می باشد.
مجری: پورتال سامان